Program Geliştirme ve Değerlendirme Kurulu

Mezuniyet öncesi tıp eğitimi müfredatının yapılandırılması ve koordine işleyişini sağlamakla görevlidir. Eğitim programının geliştirilmesi, dikey ve yatay entegrasyonun oluşturulabilmesi için çalışmalar yapacaktır. Oluşturulan alt kurullarda görev yapacak fakültemiz öğretim üyelerinin kurulun çalışmalarına katkıda bulunması beklenmektedir.


Üyeler
Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN
Prof. Dr. Ahmet Eftal YÜCEL
Prof. Dr. Serpil EROĞLU
Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
Prof. Dr. İsmail Can PELİN
Prof. Dr. Müşerref Şule AKÇAY
Prof. Dr. Şaban Remzi ERDEM
Prof. Dr. Sıdıka Esra BASKIN
Prof. Dr. Erkan YURTCU
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
Prof. Dr. Leyla Elif SADE AKDOĞAN
Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN
Prof. Dr. Aylin YILDIRIR
Prof. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
Prof. Dr. Erhan KIZILTAN
Doç. Dr. Tolga Reşat AYDOS
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Rifat Vedat YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Cihat Burak SAYIN
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL
ŞEHNAZ ŞEKEROĞLU Dönem 6
ÖZGÜN ÇİÇEK Dönem 5
DOĞA ŞİMŞEK Dönem 4
İPEKSU YAZIR Dönem 3

Tıpta İletişim Becerileri Kurulu

İletişim Becerileri uygulamaları, öğrencilerin meslek yaşamındaki iletişim konularına giriş yapılması, bildikleri ve kullandıkları iletişim öğelerini tanımlayabilmeleri, etkili iletişim ilkelerini öğrenme, kendilerini geliştirme süreci için giriş özelliği taşımaktadır. Programın hedefi, öğrencilerin dinleme, sözlü-sözsüz iletişim, empati, açık iletişim konularında temel iletişim becerilerini geliştirmeleridir. Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrasında bu eğitimi verecek öğretim üyelerinin eğitilmesi ve uygulamalarda görev alması kurulun amaçlarındandır.Üyeler
Prof. Dr. Sıdıka Esra BASKIN
Prof. Dr. Ufuk CAN
Prof. Dr. Neslihan BAŞÇIL TÜTÜNCÜ
Doç. Dr. Ayşe Elif KÜPELİ
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL

Tıpta İnsan Bilimleri Kurulu

Tıp öğrencilerine insana biyolojik ve psiko-sosyal bir bütün olarak yaklaşmanın teorik ve pratik temellerini göstermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilere sosyoloji, felsefe, antropoloji disiplinlerinin sağlık, hastalık ve iyileşme kavramlarıyla tıp sistemleri hakkındaki yaklaşımları da verilmeye çalışılacaktır.Üyeler
Prof. Dr. İsmail Can PELİN
Prof. Dr. Rengin ERDAL
Prof. Dr. Cem YILMAZ
Prof. Dr. Dalokay KILIÇ
Prof. Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU
Prof. Dr. Erhan BÜKEN
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Rifat Vedat YILDIRIM
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL

Eğiticilerin Eğitimi Kurulu

Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim alanındaki bilgi ve becerilerini yenileme, geliştirme, tamamlama, canlandırma ve yürütülmekte olan eğitimin niteliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla, ‘Eğiticilerin Eğitimi’ verilecektir. Tüm Başkent Üniversitesi öğretim üyelerinin bu eğitimi alması planlanmıştır. Eğiticilerin Eğitimi Kurulu bu eğitimlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı olacaktır.Üyeler
Prof. Dr. Bülent ÖZTÜRK
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
Prof. Dr. Özden ALTUNDAĞ
Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
Prof. Dr. İmren AKKOYUN VARDARLI
Prof. Dr. Ülkü Sibel BENLİ
Prof. Dr. Erdinç AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Aydıncan AKDUR
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL

Ölçme-Değerlendirme Kurulu

Sınavların planlanması, uygulanması ve ilan edilmesi Ölçme Değerlendirme Kurulunun sorumluluğundadır.Üyeler
Prof. Dr. Erkan YURTCU
Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN
Prof. Dr. Müşerref Şule AKÇAY
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Elif DURUKAN
Prof. Dr. Erhan KIZILTAN
Prof. Dr. Aylin YILDIRIR
Doç. Dr. Tolga Reşat AYDOS
Doç. Dr. Ebru Şebnem AYVA
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL
AHMET EREN DEMİRTOLA Dönem 3
ASLI ECE ÖZCİVAN Dönem 3

Kanıta Dayalı Tıp ve Akılcı İlaç Kullanımı Kurulu

Doğru bilgiye ulaşmanın yol ve yöntemleri her dönemin öğrenim hedeflerine uygun olacak bir şekilde kurgulanmıştır. Kanıta dayalı tıp kavramının tanıtılması, özümsenmesi ve eğitimde kullanılmasının sağlanması için programlar hazırlar ve uygular.Üyeler
Prof. Dr. Hulusi Bülent ZEYNELOĞLU
Prof. Dr. Fatma Belgin ATAÇ
Prof. Dr. İsmail Can PELİN
Prof. Dr. Özden ALTUNDAĞ
Prof. Dr. İmren AKKOYUN VARDARLI
Doç. Dr. Müge TECDER
Doç. Dr. Tolga Reşat AYDOS
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Elif DURUKAN

Probleme Dayalı Öğrenim Kurulu

PDÖ konusunda mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının Tıp Eğitimi amaç ve öğrenim hedefleri kapsamında içeriğini belirlemek ve programı oluşturmak, PDÖ eğitiminde görev almak üzere eğitici yetiştirmek, PDÖ uygulanması planlanan her konu için müfredata ve amaç ve öğrenim hedeflerine uygun senaryo yazımını sağlamaktır Bu amaçla ilgili öğretim üyelerinden senaryo yazım grupları oluşturmak ve senaryo yazımı sırasında grupları yönlendirmek bu kurulun sorumluluğundadır.Üyeler
Prof. Dr. Zerrin YILMAZ ÇELİK
Prof. Dr. Ayşegül Füsun ÖNER EYÜBOĞLU
Prof. Dr. Erhan BÜKEN
Prof. Dr. Şaban Remzi ERDEM
Prof. Dr. Özlem ÖZEN
Prof. Dr. Binnaz Handan ÖZDEMİR
Prof. Dr. Cem YILMAZ
Prof. Dr. Alp AYDINALP
Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
Doç. Dr. Ahmet Çağrı UYSAL
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Tugan TEZCANER
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL
DAMLA GÜRKAN Dönem 5
SENEM YÜKSEL Dönem 3

Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu

Uzmanlık eğitiminde BÜTF mezuniyet sonrası eğitim standardizasyonunu sağlamak, şekillendirmek, formları oluşturmak ve uygulamaları değerlendirmek amacını gütmektedir. Uzmanlık öğrencilerinin sınavları, değerlendirmeleri ve karneleri bu kurulun çalışmalarıyla şekillenir.Üyeler
Prof. Dr. Erdinç AYDIN
Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZİN
Prof. Dr. Sema KARAKUŞ
Prof. Dr. Armağan ALTUN
Prof. Dr. Rahmi Can AKGÜN
Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu’nun amacı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören mezuniyet öncesi tıp öğrencilerinin, almakta oldukları eğitimi planlama ve değerlendirme süreçlerine etkin olarak katılımını sağlamak ve böylece tıp eğitiminin paydaşları arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak fakültemizdeki tıp eğitiminin sürekli gelişimini desteklemektir. Bunun yanında mezuniyet öncesi tıp öğrencilerinin sanat, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmaktır.

Üyeler
ORHAN AYATA Dönem 6
YURDAGÜL DEVECİ Dönem 6
ESRA ERDOĞAN Dönem 5
ŞEHNAZ ŞEKEROĞLU Dönem 6
DAMLA GÜRKAN Dönem 5
BEYZA ALTUNEL Dönem 3
ECE ATALAY Dönem 3
BEGÜM MARŞAP Dönem 3
SENEM YÜKSEL Dönem 3
BADE YAĞMUR GÜREL Dönem 3
ZEYNEP ÜNAL Dönem 2