CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Algoloji Bilim Dalı
Yoğun Bakım Bilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Transplantasyon Bilim Dalı
Göğüs Cerrahsi Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı
Perinatoloji Bilim Dalı
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
Acil Tıp Anabilim Dalı
Adli Tıp Anabilim Dalı
Aile hekimliği Anabilim Dalı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Allerjisi Bilim Dalı
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı
Çocuk Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
Yenidoğan Bilim Dalı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı
Dermatoloji Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Genel Dahiliye Bilim Dalı
Geriatri Bilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı
BİLİMLERİ
İmmünoloji Bilim Dalı
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
Nefroloji Bilim Dalı
Romatoloji Bilim Dalı
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Nöroloji Anabilim Dalı
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
TEMEL TIP BİLİMLERİ
Anatomi Anabilim Dalı
Biyofizik Anabilim Dalı
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
İmmünoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı