CERRAHİ TIP BİLİMLERİ Bölüm BaşkanıProf. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zeynep KAYHAN
Algoloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Zeynep KAYHAN
Yoğun Bakım Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Pınar ZEYNELOĞLU
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mehmet Nur ALTINÖRS
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Selçuk YÜCESAN
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkan VekiliProf. Dr. Gökhan MORAY
Transplantasyon Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Mehmet HABERAL
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Dalokay KILIÇ
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Sibel OTO
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ülkü Esra KUŞÇU
Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ali AYHAN
Perinatoloji Bilim Dalı Başkan VekiliDoç. Dr. Sertaç ESİN
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Hulusi Bülent ZEYNELOĞLU
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Sait AŞLAMACI
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Sait AŞLAMACI
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. İsmail Cengiz TUNCAY
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Nilgün ERTAŞ
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Binnaz Handan ÖZDEMİR
Üroloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
 
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Bölüm BaşkanıProf. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
Acil Tıp Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Cemil KAVALCI
Adli Tıp Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Erhan BÜKEN
Aile hekimliği Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Altuğ KUT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Sıdıka Esra BASKIN
Çocuk Allerjisi Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK
Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayşe Pınar CEMEROĞLU
Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji Ve Beslenme Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Figen ÖZÇAY
Çocuk Hematoloji - Onkoloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Lale OLCAY
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Niyazi Kürşad TOKEL
Çocuk Nefroloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Sıdıka Esra BASKIN
Çocuk Nöroloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. İlknur EROL
Yenidoğan Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Hande GÜLCAN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı BaşkanıDoç. Dr. Burcu AKIN SARI
Dermatoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayşe Tülin GÜLEÇ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayşe Hande ARSLAN
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Seyhan SÖZAY
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Müşerref Şule AKÇAY
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkan VekiliProf. Dr. Zafer AKÇALI
İç Hastalıkları Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ahmet Eftal YÜCEL
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Neslihan BAŞÇIL TÜTÜNCÜ
Gastroenteroloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ahmet Sedat BOYACIOĞLU
Genel Dahiliye Bilim Dalı BaşkanıDoç. Dr. Ali Kemal OĞUZ
Geriatri Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Hüseyin DORUK
Hematoloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Sema KARAKUŞ
Nefroloji Bilim Dalı Başkan VekiliProf. Dr. Ahmet Eftal YÜCEL
Romatoloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ahmet Eftal YÜCEL
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Özgür ÖZYILKAN
Kardiyoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
Nöroloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ufuk CAN
Nükleer Tıp Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ayşe AKTAŞ
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Hüseyin Cem ÖNAL
Radyoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ahmet Muhteşem AĞILDERE
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan VekiliProf. Dr. Ülkü Sibel BENLİ
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Şaban Remzi ERDEM
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Feride İffet ŞAHİN
 
TEMEL TIP BİLİMLERİ Bölüm BaşkanıProf. Dr. İsmail Can PELİN
Anatomi Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. İsmail Can PELİN
Biyofizik Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Erhan KIZILTAN
Biyoistatistik Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ersin ÖĞÜŞ
Fizyoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Nazan DOLU
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Attila DAĞDEVİREN
İmmünoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Bilkay BAŞTÜRK
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Emine Suna TÜRKOĞLU
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Fatma Belgin ATAÇ
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkan VekiliProf. Dr. Feride İffet ŞAHİN
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkan VekiliProf. Dr. Zerrin YILMAZ ÇELİK